Connecting The Dots / Noktaları Birleştirelim

6. Uluslararası Öğrenci Trienali, “Connecting The Dots / Noktaları Birleştirelim” başlığıyla tüm Dünya’dan sanat / tasarım öğrencilerini, farklı disiplinlerden teorisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirerek farklı yaklaşımları görünür kılmayı, yerleşik söylemleri ve uygulamaları, irdelemeyi amaçlamaktadır.
“Connecting The Dots / Noktaları Birleştirelim” deyim olarak yaratıcılığın en basit sürecine, bir parçadan diğerine uzanan kısa, net ve önceden belirlenmiş bir düşünceye hizmet ederken, metafor olarak bütüne, birbirine eklemlenmeye ve çok çeşitli etkilenme alanlarına işaret etmektedir.  6. Uluslararası Öğrenci Trienali’nin temasını oluşturan bu temel önerme bütünün oluşması/oluşturulması için gerekli olan “noktalar”ı  bir araya getirip yeni bağlamlar ve kavramlar ortaya koymayı hedeflemektedir. Sanat ve tasarımın her alanda birleştiriciliğini ve önemini vurgulayan bu başlık yeniden düşünmeyi ve bu süreçte disiplinlerarası bağlantılar, ilişkiler kurmayı amaçlamaktadır.
Çalışmam:
"Tüketim çılgınlığında insanları tüketmek"
"to consume people in the time of madness of consumption"
06.08.2013 - 22.09.2013